CIRKULÄRA SÅGNINGSBLANKOR

  • CIRCULAR SAW BLANKS

    CIRKULÄRA SÅGNINGSBLANKOR

    ANVÄNDNING: CIRKULÄRA SÅGTANKAR som används för att tillverka cirkelsågblad för att skära olika material Fördel: Cirkelsågämnen kan sänka produktionskostnaden och höja wprk-effektiviteten.