FRÄSAD PLATTBAR

  • MILLED FLATS

    FRÄSDA LÄGENHETER

    ANVÄNDNINGAR: Malad platt stång som används för stansform, knivar, skruvform, Chinaward-mögel. Fördel: Denna serie produkter sänker produktionskostnaden och förbättrar tillverkningens effektivitet